Treningstider

6 - 9 år - Vardheiahallen onsdager kl 18:00-19:00 10-13 år - Vardheiahallen mandager kl 18:30 - 20:00 10-13 år - Vardheiahallen onsdager kl 18:00 - 19:00

Kastgruppe Mandager Vardheiahallen mandager kl 18:30 - 20:00 Onsdager Vardheiahallen mandager kl 19:00 - 20:00

Sirkeltrening - Mosjon Vardheiahallen onsdager kl 19:00 - 20:30