Følgende satser gjelder (sist oppdatert 1.mars 2022)

  • Medlemsavgift kr 100,-
  • Treningsavgift 6-9 år kr 400,-
  • Treningsavgift 10-13 kr 400,-
  • Treningsavgift 14+ aktiv kr 700,-
  • Treningsavgift mosjon kr 300,-