Påmelding til stevner

Påmelding

Påmelding til stevner gjøres via MinIdrett.no. For å benytte Minidrett for første gang benytt denne bruksanvisningen her. Dersom du har problemer med å logge på kontakter du din oppmann som vil hjelpe deg med å få registrert deg skikkelig.

Treningstider 6-9 år

Ingen hendelser

Hovedsponsorer

Sponsorer med lenker: