Treningstider

  • 6 - 9 år - Delanlegget ved Bryne skule onsdager kl 18:00-19:00
  • 10-13 år - Delanlegget ved Bryne skule mandager kl 18:30 - 20:00
  • 10-13 år - Delanlegget ved Bryne skule onsdager kl 18:00 - 19:00

Kastgruppe Mandager Vardheiahallen mandager kl 18:30 - 20:00 Onsdager Vardheiahallen mandager kl 19:00 - 20:00

Sirkeltrening - Mosjon Vardheiahallen onsdager kl 19:00 - 20:30

Facebook og Spond

Her er en oversikt over hvilke kanaler vi bruker til å spre informasjon til de ulike treningsgruppene.

Nokre av gruppene er lukka så nokon må godkjenne - det gjer vi stort sett ganske raskt.

Gruppe 6-9 år: 
Gruppa benytter Spond til å kommuniserer med utøvere og foreldre
Gruppenavn: Bryne Friidrett
Ønsker du å bli medlem av gruppen? Ta kontakt med sportslig leder Ragnhild Djønne Østerhus, ragnhild@brynefriidrett.no 

Gruppe 10-13 år:
Gruppa benytter Spond til å kommuniserer med utøvere og foreldre. 
Gruppenavn: Bryne Friidrett
Ønsker du å bli medlem av gruppen? Ta kontakt med sportslig leder Ragnhild Djønne Østerhus, ragnhild@brynefriidrett.no 

Gruppe 13+:
Ta kontakt med John Breiland, johnbreiland@hotmail.com 

Sirkeltrening (voksne): 
Gruppa benytter Facebook til å kommuniserer med medlemmene. 
Facebookgruppe: Bryne Friidrett - Sirkeltrening

Klubben sin facebook side: Bryne Friidrett