Styret i 2023

 • Leder Per Rasmus Oftedal  leder@brynefriidrett.no

 • Nestleder Mette Haase

 • Sportslig leder Ragnhild Djønne Østerhus ragnhild@brynefriidrett.no

 • Kasserer John Breiland

 • Sekretær Marie Tjosevik

 • Styremedlem/materialforvalter Ragnvald Mjølsnes

 • Varamedlem Tolleiv Ree 

Andre roller:

 • Arrangementsansvarlig Rune Log pamelding@brynefriidrett.no 99273405
 • Nettside/Digitalt Rune Log runelog@outlook.com 992 73 405 

Kontrollutvalg

 • Willy Ulvang
 • Jan Egil Undheim