Styret i 2023

  • Leder/sportslig leder Rune Log leder@brynefriidrett.no
  • Nestleder Ragnhild Djønne Østerhus ragnhild@brynefriidrett.no
  • Kasserer John Breiland
  • Nettside/Digitalt Rune Log runelog@outlook.com 992 73 405 
  • Styremedlem Ragnvald Mjølsnes
  • Styremedlem Per Rasmus Oftedal 
  • Revisor Arild Skailand