Heim

Innspill i hallsaken

Mange av dere har fått med dere at det pågår en spennende og viktig flerbrukshall sak på Bryne. Jeg ønsker å benytte muligheten til å informere og reflektere om hvordan denne saken påvirker Bryne friidrettsklubb. Først og fremst vil jeg gjøre det klart at friidrett ikke er tegnet inn i hallen til Bryne FK. Det har har kommet inn mange spørsmål rundt  dette.

Det skal bygges en stor hall på Bryne i tillegg til en  mindre i Varheia som for øvrig er for liten til å inneholde friidrett. Hallen som Bryne FK ønsker å bygge vil ikke inneholde friidrett. Om rådmannen sitt forslag går gjennom så vil det være muligheter for å få bygget inn friidrett. Saken er da  som følger. Bryne Friidrett støtter rådmannen sitt forslag om at kommunen selv skal bygge storhallen.

Detaljene i saken.

Bryne Fk har i samarbeid med idrettslinjen på Bryne VGS (fylkeskommunen) utarbeidet en  plan for hall på tomten til Bryne FK. Bryne FK trenger inntekter til sine investeringer. Fylkeskommunen (i dette tilfellet idrettslinjen ved Bryne VGS) har et stort behov for hallplass til sine elever. Sammen har de tegnet en hall som er skreddersydd til fylkeskommunen sine behov. Det fremstår helt klart at idrettslinjen på Bryne satser stort på ballsport mao fotball og håndball.

Hvorfor idrettslinjen ikke satser på friidrett blir bare spekulasjoner fra min side. Men det er nærliggende å tro at dette er grunnet Sandnes sine fasiliteter og satsinger  på dette,som for øvrig er enestående på dette feltet. Ved å bygge en hall som dekker fylkeskommunen sine behov har Bryne FK sikret en leie på 2,6 mill i året. For at prosjektet skal gå i orden trenger Bryne FK en leietaker til, uten det vil ikke prosjektet bli realiserbart. Her er det kommunen kommer inn i bildet. Fotballen ber om tilsvarende leie som fra Fylkeskommunen på årsbasis. Men det er ikke nok med dette. De vil også at kommunen skal stille med forskuddteringer av spillemidler, som kan ta flere år i denne saken, i tillegg til lånegarantier. Store beløper dreier det seg om her. Hva får kommunen for dette? De får tilgang til håndballbanene på kveldstid og helger i tillegg til en klatrevegg. Dette er jo selvsagt gode nyheter for håndballen som sliter med et stort behov håndballbaner. Utrolig kjekt og positivt for dem.

Hvem andre  i kommunen vinner på denne hallen?

Hva med oss og andre idretter som desperat trenger anleggs fasiliteter? Skal det virkelig være slik at tilbudet vi har til barna i kommunen er avhengig hvilke idretter idrettslinjen satser på? Ser vi på den andre siden har vi forslaget til rådmannen. Han har levert sin innstilling om at Kommunen bygger sitt eget anlegg. Det er snakk tomten ved siden av Timehallen (gamle yrkesskolen). Denne tomten er omtrent like stor som tomten Bryne Fk har planer om å bygge på.

Det vil da bety at kommunen bygger anlegget selv og leier ut til fylkeskommunen. Kommunen vil da få leieinntektene  selv. Bygger kommunen selv vil de kunne ta hensyn til de faktiske behovene i kommunen. For oss i friidretten vil dette bety at vi har muligheten til å bli med i planleggingsprosessen fra starten av. En vil da ha muligheten til å få et anlegg som ikke bare tar hensyn til fylkeskommunen men også behovet innad i kommunen.

Kommunen er i gang med sin satsing på idretts og friluftsliv i sammenheng med kommunedelplanen  2016-2026. Det er nå det skal bygges haller. Kommer vi i Bryne Friidrettsklubb ikke inn en hall i denne omgang er er løpet kjørt.  Flerbrukshaller har stor betydning for oss som bor i kalde Norge og flerbrukshaller har blitt den naturlige løsningen, når nye haller kommer opp. Det blir vanskeligere og vanskeligere å stå uten et halltilbud. I Bryne Friidrettsklubb har vi ventet i årevis på at denne muligheten og satsingen skulle komme på banen. Muligheten til å stå på et friidrettsanlegg i stedet for en håndballbane og ønske barna velkommen til trening. Nå er muligheten her og det er nå eller aldri. 

Klubben vår har jobbet mye med denne saken siden den kom på dagsordenen i kommunen oktober 2016. Vi har hatt god dialog både med kommunen og idrettsråd.

De siste måneden har vi prøvd å komme inn på anlegget som Bryne FK har tegnet, men for et par uker siden kom et endelig nei på dette.  Det har ikke vært ønskelig å tegne om. Flere grunner. En av dem skal ha vært fordeling av spillemidler.

En langside med løpebane i hall krever 5 meter i bredde. Skal en hente disse meterne inn vil det tilkomme spillemidler til friidretten, men det vil gå utover spillemidler til ballsport med en redusert kvadratmeter.

Mandag var friidretten på gruppemøte. Klubben var innom alle de politiske partiene bortsett fra MDG som av naturlige årsaker ikke var tilstedte.

På møtet ble friidretten presentert samtidig som våre behov for hall.  Det var svært positive politikere og usedvanlig mye hyggelige og positive tilbakemeldinger.

Ståle Grude Håland (H) hadde innvendinger på gruppemøte. Han fokuserer på at Time kommune er en av kommunene med mest friidrett.  Deretter referer han til satsinger på Frøyland, Lye og Undheim. Dette medfører helt sikkert riktighet men samtidig er dette en helt annen sak. Disse anleggene er utendørsanlegg og har ingenting med denne pågående saken å gjøre  som utelukkende handler om innendørsanlegg. (Satsing på utendørsanlegg på Bryne er satt på vent i flere år). 

Det er ikke innendørs friidrettsanlegg i kommunen. Under formannskapsmøte på tirsdag var det politikere som lurte på hvorfor ikke friidretten var med i planene. Da skal Håland igjen brukt de samme utendørsanleggene som argumentasjon mot oss. Litt misvisende og dumt da politikere flest ikke sitter inne med noe fullverdig innsikt til friidrett situasjonen på Bryne. 

Oppsummert. 

Det er 81 år siden Bryne Friidrett etablerte seg på Bryne som Bryne IL. I ettertid har innbyggertallet mangedoblet seg flere ganger. Burde ikke et idrettstilbud til barna våre bli bredere i stedet for snevrere? Som jeg har sagt i mange sammenhenger, ikke alle trives i lagsport, ikke alle trives best med ball. Mange barn liker individuell sport. Bryne burde vært stort nok til å ha en bredde i tilbud.

På onsdag skal siste ord sies i denne saken. Det er ventet fintellinger på avstemningen. Da skal det hele avgjøres. Blir det  kommunen som skal bygge hallen eller  Bryne FK og fylkeskommunen som trekker det lengste strået. Dette er en David mot Goliat situasjon. Hvor det er to Goliatter i bildet. Bryne FK og Fylkeskommune. Både håndball og fotball er to viktige idretter som settes stor pris på. Vinner Bryne FK igjennom med hallsaken må vi bare gratulere dem og gjøre det beste ut av situasjonen, men frem til den tid skal vi kjempe for klubben vår. Så gjenstår det å se hvor mye makt og innflytelse Bryne FK har under avstemmingen på onsdag.

Gunbjørg Herveland
Leder Bryne Friidrettsklubb

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/3/b/brynefriidrett/www/templates/shape5_vertex/vertex/position_layouts.php on line 252

Hovedsponsorer

Sponsorer med lenker: